2021-2022 Dönemi Yönetim Kurulumuz bölümümüz ve kulübümüz adına bir ilk gerçekleştirerek Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin Trabzon'da gerçekleştirilen “Çevre ve Enerji Teknolojileri” finalinde “Selektif Lityum Geri Kazanımını Sağlayan Adsorban Sentezi ve Lityum İyon Pillerde Kullanımının Araştırılması” projesi ile İÜC KMK takımı olarak yerlerini aldılar.

8778 başvuru arasından finale kalan lisans ve lisansüstü kategorisindeki 30 takımdan biri olarak okulumuzu ve bölümümüzü temsil edebildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz.